શેરડી કામદારોના વેતનમાં બે ગણો વધારો કરવાની માંગ

115

ઓરંગાબાદ: મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય ઉસટોડ કામગાર મજૂરો અને મુકાદમ સંગઠને મંગળવારે મહારાષ્ટ્રના શેરડી મજૂરોના વેતનમાં બે ગણો વધારો કરવાની માંગ કરી છે. સંગઠને જણાવ્યું હતું કે ખેતરોમાં શેરડી કાપવા માટે તૈનાત કરાયેલ હાર્વેસ્ટર મશીનોને કામદારો કરતા વધારે ચૂકવવામાં આવે છે. સંગઠન સચિવ સુશીલા મોરાલેએ ન્યૂઝ એજન્સી પીટીઆઈને કહ્યું કે, અમે શેરડી કાપવા માટે કામદારોના પગારની બમણી માંગ કરી છે. આ ઉપરાંત રાજ્ય સરકાર અને સુગર મિલો દ્વારા કામદારોના આરોગ્ય વીમાના પ્રીમિયમ સંયુક્ત રીતે ચૂકવવા આવશ્યક છે.

10 સપ્ટેમ્બરના રોજ, મુંબઈમાં એક બેઠક મળી હતી, જેમાં રાજ્ય સરકારના અધિકારીઓ, સુગર મિલોના પ્રતિનિધિઓ અને શેરડી ક્ષેત્રના કામદારોના સંગઠનો હાજર રહ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે શેરડી કાપનારા કામદારોના પગારમાં વધારો કરવાની માંગ મીટિંગમાં રજૂ કરવામાં આવી હતી. મોરલેએ જણાવ્યું હતું કે, શેરડી કાપવા ખેતરોમાં ખેતી કરનારાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, અમે સુગર મિલો દ્વારા મજૂરો માટે સારા ગુણવત્તાવાળા ખોરાક માટે રાહત દરો અને તેમના માટે સારી જીવનશૈલીની માંગ કરી છે. કોવિડ -19 રોગચાળાને ધ્યાનમાં રાખીને, કામદારોની આરોગ્ય તપાસણી ગોઠવવી જોઈએ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here