જ્યાં સુધી શેરડી ખેતર માંથી નીકળે નહિ ત્યાં સુધી મિલ ચાલુ રાખવાની માંગ

296

આર.એલ.ડી.ના કાર્યકરોએ એસ.ડી.એમ.ને આવેદનપત્ર પાઠવી માંગ કરી છે કે, શેરડી ખેડૂતના ખેતરમાં ઉભી રહે ત્યાં સુધી મિલ ચાલુ રહે, તેમજ ખેડૂતોને પૂરતી સ્લિપ પણ આપવી જોઈએ.

શેરડીના ખેડુતોને વિસ્તારમાં વજન ન હોવાને કારણે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. કેન્દ્રમાંથી ઘણા દિવસોથી લિફ્ટ ન મળવાને કારણે શેરડી સુકાઈ ગઈ છે. મોટાભાગના કેન્દ્રોમાં શેરડી ઉભી ન થતાં સમસ્યા ઉભી થઈ છે. આગામી દિવસોમાં ઉદભવતા સમસ્યા ધ્યાનમાં રાખીને ગુરુવારે આરએલડી કાર્યકરો એસ.ડી.એમ.ને તહસીલ ખાતે મળ્યા હતા. ખેડુતોને સમસ્યાથી વાકેફ કરી તેમણે એસડીએમ ને અપીલ કરી કે જ્યાં સુધી શેરડીનો પાક ખેતરોમાંથી ન આવે ત્યાં સુધી મિલને સતત ચાલુ રાખવી જોઈએ. આ સાથે જ ખેડૂતોને મિલમાંથી પૂરતી કાપલીઓ મળે તેવી માંગ કરી છે. કેન્દ્રના વજન પર પણ અસર થવી જોઈએ નહીં. જો શેરડી ખેતરમાં રહી જશે તો ખેડૂતોને ભારે હાલાકી વેઠવી પડશે. પહેલેથી જ કોરોનાને કારણે ખેડૂતની હાલત ખરાબ છે. એસ.ડી.એમ.એ કાર્યકરોને તમામ શક્ય મદદની ખાતરી આપી હતી. સોનુ ચૌહાણ, બ્રહ્મપાલસિંઘ સદસ્ય, જીતેન્દ્ર ધમા, રામકુમાર ધમા વગેરે સામેલ હતા.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here