શેરડીની ચુકવણીમાં દેવબંદ ખાંડ મિલ ટોચ પર

સહારનપુર: નવી પિલાણ સીઝનમાં, દેવબંદની ત્રિવેણી શુગર મિલ શેરડીની ચુકવણીમાં ટોચ પર છે. સોમવારે મિલ દ્વારા 31મી ડિસેમ્બર સુધીની તમામ ચૂકવણી કરવામાં આવી હતી.

ત્રિવેણી શુગર મિલના યુનિટ હેડ પુષ્કર મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે વર્તમાન પિલાણ સીઝનમાં, 31 ડિસેમ્બર 2021 સુધી ખરીદેલી તમામ શેરડીના ભાવના રૂ. 20.88 કરોડની ચૂકવણી શેરડી મંડળીઓને મોકલવામાં આવી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે શુગર મિલ પર છેલ્લા વર્ષનું કોઈ એરિયર્સ નથી. કારણ કે શુગર મિલે વર્તમાન પિલાણ સીઝનની શરૂઆત પહેલા જ સંપૂર્ણ ચુકવણી કરી દીધી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે શેરડીની ચૂકવણીની બાબતમાં ત્રિવેણી શુગર મિલ જિલ્લામાં અગ્રગણ્ય છે. મિશ્રાએ ખેડૂતોને સુગર મિલને મૂળ, પાન, અગોલા અને માટી વિનાની શેરડી સપ્લાય કરવા અપીલ કરી હતી..

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here