મોદી સરકારના 9 વર્ષમાં ડાયરેક્ટ ટેક્સ કલેક્શન 160% વધ્યું, ITR વધી 105%

મોદી સરકાર સત્તામાં આવ્યા બાદ દેશમાં ડાયરેક્ટ ટેક્સ કલેક્શનમાં 160 ટકાનો ઉછાળો આવ્યો છે. નાણાકીય વર્ષ 2013-14માં ડાયરેક્ટ ટેક્સ કલેક્શન રૂ. 6,38,596 કરોડ હતું, જે નાણાકીય વર્ષ 2022-23માં વધીને રૂ. 16,63,686 કરોડ થયું છે. જ્યારે ગ્રોસ ડાયરેક્ટ ટેક્સ કલેક્શનમાં 173.31 ટકાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે.

સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સિસ (CBDT) એ નાણાકીય વર્ષ 2022-23 સુધીના ટેક્સ કલેક્શન ડેટા જાહેર કર્યા છે. આ ડેટા અનુસાર, 2013-14માં નેટ ડાયરેક્ટ ટેક્સ કલેક્શન રૂ. 6,38,596 કરોડ હતું, જે નાણાકીય વર્ષ 2022-23માં આગામી 9 વર્ષમાં વધીને રૂ. 16,63,686 કરોડ થયું છે. 2013-14માં કુલ ડાયરેક્ટ ટેક્સ કલેક્શન રૂ. 7,21,604 કરોડ હતું, જે 173.31 ટકા વધીને રૂ. 19,72,248 કરોડ થયું છે.

આવકવેરા વિભાગે નાણાકીય વર્ષ 2022-23 સુધીનો એકીકૃત સમય-શ્રેણી ડેટા જાહેર કર્યો છે, જેમાં પ્રત્યક્ષ કર સંબંધિત મુખ્ય આંકડાઓને જાહેર ડોમેનમાં મૂકવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

સીબીડીટીએ જણાવ્યું કે દેશમાં ટેક્સ ટુ જીડીપી રેશિયો 2013-14માં 5.62 ટકા હતો, જે 2022-23માં વધીને 6.11 ટકા થયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2013-14માં કુલ 3.80 કરોડ આવકવેરા રિટર્ન ફાઈલ કરવામાં આવ્યા હતા, જેની સંખ્યામાં 104.91 ટકાનો વધારો થયો છે અને તે 2022-23માં વધીને 7.78 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો છે.

આ રીતે, 31 ડિસેમ્બર 2023 સુધીમાં આકારણી વર્ષ 2023-24 માટે આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ કરનારા લોકોની સંખ્યા વધીને 8.18 કરોડ થઈ ગઈ છે, જે અગાઉના મૂલ્યાંકન વર્ષમાં 7.51 કરોડ હતી. આકારણી વર્ષ 2023-24માં 9 ટકા વધુ આવકવેરા રિટર્ન ફાઈલ કરવામાં આવ્યા છે. આવકવેરા વિભાગે કરદાતાઓ માટે AIS અને TISની સુવિધા શરૂ કર્યા બાદ કરદાતાઓની સંખ્યામાં વધારો થયો છે.

CBDT મુજબ, 2013-14માં કુલ 5,26,44,496 કરદાતા હતા, જેમની સંખ્યા 2022-23માં વધીને 9,37,76,869 થઈ ગઈ છે. માહિતી અનુસાર, નાણાકીય વર્ષ 2013-14માં સંગ્રહ ખર્ચ કુલ સંગ્રહના 0.57 ટકા હતો, જે 2-22-23માં ઘટીને 0.51 ટકા થયો છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here