24 કલાકમાં જ 7 કરોડની ચુકવણી કરી આપવા મિલને DM ની સૂચના

93

સંભલ: મઝાવલી સ્થિત વિનાશ શુગર મિલે વીતેલા શેરડીના ક્રશિંગ સત્ર દરમિયાન ચૂકવવા પાત્ર 7 કરોડ રૂપિયાની ચુકવણી હજુ કરી નથી કોઈ જાતની ચુકવણી ન થતા શેરડીના ખેડૂતોએ આ ઔદ્ગને નોડલ ઓફિસરની સામે ઉઠાવ્યો હતો. આ ફરિયાદ મળ્યા બાદ નોડલ ઓફિસર ડિસ્ટ્રિક્ટ શેરડીના અધિકારીઓને જણાવ્યું હતું કે 24 કલાકની અંદર વીનસ શુગર મિલ પાસે ચુકવણી કરાવે.

પ્રદેશ સરકારના નોડલ અધિકારીઓ વીરમ શાસ્ત્રી ને મંગળવાર બપોરે મહોમ્મદપુર તાન્દા સ્થિતશેરડી સેન્ટરની મુલાકાત લીધી હતી અને વજન કાંટાની ચકાશની પણ કરી હતી.સ્થળ પણ હાજર શેરડીના ખેડૂતો સાથે પણ તેમણે સંવાદ કર્યો હતો. સ્થળ પર મોજુદ સુદેશકુમાર નામના ખેડૂતે જણાવ્યું હતું કે શેરડી પેટેના નાણાં 14 દિવસમાં મળી જવા જોઈએ પણ વિનાશ શુંગારુએ મિલે ગત ક્રશિંગ સ્તરના નાણાં પણ હજુ ચૂકવ્યા નથી.. તેમની સાથે ઉપસ્થિત રહેલા જિલ્લા શેરડી અધિકારી કુલદીપ સિંહે જણાવ્યું હતું કે મિલને 7 કરોડ રૂપિયા ચૂકવવાના બાકી છે. .જિલ્લા અધિકારીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓની મિલ સાથે વાતચીત થઇ છે અને ચુકવણી કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે ત્યારે નોડલ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે શુગર મિલ પાસેથી 24 કલાકમાં ચૂકવણી કરાવો.

25 એપ્રિલે જ વિનાશ શુગર મીલનું ક્રશિંગ સ્તર પૂરું થઇ ગયું હતું પણ ખેડૂતોને નાણાં ચુકવામાં આવ્યા ન હતા. જે 10 એપ્રિલે જ થઇ જવા જોઈતા હતા.પરંતુ કોઈ ચુકવણી કરવામાં ન આવતા ખેડૂતોએ આ મુદ્દે અવાજ ઉઠાવતા નોડલ અધિકારીએ 24 કલાકની અંદર ચુકવણી કરવાના આદેશ આપ્યા છે.
નોડલ અધિકારીઓ 24 કલાક ચૂકવણીનો આદેશ આપ્યો છે. તે પાલન કરીને બુધવાર સુધીમાં ચુકવણી કરી દેવાની વાત કરવામાં આવી છે તેમ , જિલ્લા ગણા અધિકારી કુલદીપ સિંહે જણાવ્યું હતું.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here