જ્યાં સુધી બાકી ચૂકવણી નહીં કરે ત્યાં સુધી શુગર મિલોને ચાલુ થવા નહિ દઈએ:ખેડૂતોની ધમકી

101

ફગવાડા:ખેડુતો વતી શેરડીની ચુકવણી ન કરવાને કારણે છેલ્લા 6 દિવસથી ફાગવાડાની શેરડી મિલની બહાર ધરણા ચાલી રહ્યા છે, જોકે શેરડીની મીલ હજુ શરૂ થઈ નથી.

તે જ સમયે, ખેડુતોએ ચેતવણી આપી છે કે અગાઉના બાકી નાણાંનો નિકાલ ન થાય ત્યાં સુધી મિલો શરૂ થવા દેવામાં આવશે નહીં. ખેડૂત મનજીતસિંહ રાય, સત્નામ સિંહ સાહની, કુલવંત સંધુએ જણાવ્યું હતું કે શુગર મિલનું 73 કરોડ બાકી છે. ખેડુતોએ જણાવ્યું હતું કે પાકની ચુકવણી અંગે સ્થાનિક વહીવટ વતી ખેડુતો અને મિલ સંચાલકો સાથે બેઠક મળી હતી. તે અચોક્કસ મુદત માટે મિલના મુખ્ય દ્વાર સામે વિરોધ કરી રહ્યો છે. જ્યાં સુધી ખેડૂતોને તેમની જૂની ચુકવણી નહીં થાય ત્યાં સુધી તેઓ પોતાનું ધરણું સમાપ્ત કરશે નહીં.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here