દુષ્કાળગ્રસ્ત ખેડૂતોને રૂ. 4,461 કરોડ આપવામાં આવ્યા છે: મહારાષ્ટ્ર સરકાર

643

મહારાષ્ટ્ર સરકારે રાજ્યના મોટા ભાગોમાં ભારે દુષ્કાળની અસર હેઠળ ખેડૂતો સાથે મંગળવારે પોતાનો સુર વ્યક્ત કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે રાહત પગલાંના ભાગ રૂપે 66 લાખથી વધુ ખેડૂતોના બેંક ખાતાઓમાં 4,461 કરોડનું ભંડોળ આપવામાં આવ્યું છે.

વિધાનસભામાં 2019-20 માટે વધારાના બજેટને ટેબલિંગ કરતી વખતે નાણાં પ્રધાન સુધિર મુુંગંતિવારએ જણાવ્યું હતું કે 26 દુકાળગ્રસ્ત જિલ્લાઓમાં 17,985 ગામોમાં 66,88,422 ખેડૂતોના બેંક ખાતાઓમાં ગ્રાન્ટ તરીકે રૂ. 4,461 કરોડનું ભંડોળ આપવામાં આવ્યું છે.

સુધિર મુુંગંતીવાર સરકાર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા દુષ્કાળ નિવારણ પગલાંનું સૂચન કરે છે.

સુધિર મુુંગંતિવારએ જણાવ્યું હતું કે પીવાના પાણીની તંગીના મુદ્દાને પહોંચી વળવા માટે દરેક સંગ્રહાલયમાં નિયંત્રણ ખંડ સ્થાપવામાં આવ્યો છે. વિલંબમાં ઘટાડો કરવા માટે પેટાવિભાગ અધિકારીઓને ટેન્કર શેવની મંજૂરી માટે સત્તા આપવામાં આવી છે.

દુષ્કાળગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં પાણીની પૂરવઠાની યોજનાઓ વીજળીના બાકીના કારણે બંધ કરવામાં આવી હતી, તંગી ભંડોળમાંથી બાકી બાકી રકમના પાંચ ટકા ચૂકવીને ફરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે, એમ સુધિર મુુંગંતિવારએ જણાવ્યું હતું.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, 10 જૂન સુધીમાં , 5,243 ગામોમાં 11,293 હટ અને વસાહતોને 6,597 ટેન્કર દ્વારા પીવાના પાણી પૂરા પાડવામાં આવે છે.

પીવાના પાણીની સપ્લાયમાં વધારો કરવા માટે 9,925 કૂવા અને બોરવેલનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે અને 2,438 અસ્થાયી જળ પુરવઠા યોજનાઓને મંજૂરી આપવામાં આવી છે, એમ મુગંતીવાઈરે જણાવ્યું હતું.

ચારાની અછતને દૂર કરવા માટે, 29.4 લાખ મેટ્રિક ટન ચારા 30,000 હેકટર ગ્લેપર જમીન પર બનાવવામાં આવ્યો છે
જેને કારણે ચારાની અછતનું સ્તર ઘટ્યું છે.

10 જૂન સુધીમાં 1,635 ચારા કેમ્પ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે, જે 11,04,97 પ્રાણીઓને લાભ આપે છે.

દુષ્કાળગ્રસ્ત જિલ્લામાં બકરી અને ઘેટાં માટે પ્રથમવાર ચાદર કેમ્પ શરૂ કરવા માટેનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, એમ સુધિર મુુંગંતિવારએ જણાવ્યું હતું.

સરકારની બધી સહાયથી ખેડૂતોને ખાતરી આપતા, મુુંગંતિવારએ જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય વહીવટીતંત્ર તેમની સાથે છે.

પ્રધાને જણાવ્યું હતું કે કુદરતી આફતોના પરિણામને પહોંચી વળવા બજેટમાં રૂ. 6,410 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે અને ખાતરી કરવામાં આવે છે કે વધારાની રકમની જોગવાઈ કરવામાં આવશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here