દ્વારિકેશ શુગર મિલ બુંદકીએ 13 ડિસેમ્બર સુધી શેરડીનું પેમેન્ટ મોકલ્યું

73

દ્વારિકેશ શુગર મિલ બુંદકીએ 13મી ડિસેમ્બર 2021 સુધી ખરીદેલી શેરડીના ભાવની ચુકવણી સંબંધિત શેરડી મંડળીઓને મોકલી આપી છે. મિલના ચીફ જનરલ મેનેજર (શેરડી વહીવટ) રમેશ પરશુરામપુરિયાએ શેરડીના ખેડૂતોને તેમની શેરડીની ચૂકવણી મેળવવા અપીલ કરી છે.

દ્વારિકેશ શુગર મિલ બુંદકી, જે તેના મિલ વિસ્તારના શેરડીના ખેડૂતોને શેરડીના ભાવની ચુકવણી કરવામાં અગ્રેસર માનવામાં આવે છે, તેણે સોમવારે 7 ડિસેમ્બરથી 13 ડિસેમ્બર, 2021 સુધીમાં ખરીદેલી શેરડીની કિંમત સરકાર અને સંબંધિત દ્વારા જાહેર કરાયેલા દરે ચૂકવી દીધી છે. મિલ નગીના, નજીબાબાદ અને બિજનૌરની શેરડી સમિતિ. મિલના ચીફ જનરલ મેનેજર (શેરડી વહીવટ) રમેશ પરશુરામપુરિયાએ ખેડૂતોને શેરડીનું પેમેન્ટ મેળવવા અને મિલને માત્ર સ્વચ્છ, તાજી અને પાંદડા વગરની શેરડી સપ્લાય કરવા અપીલ કરી છે

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here