દ્વારકાધીશ સુગર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા પણ હેન્ડ સેનિટાઇઝરનું ઉત્પાદન શરુ કરાયું

ઉત્તર પ્રદેશના બિજનૌર ખાતે આવેલા દ્વારકાધીશ યુનિટ ખાતે દ્વારકાધીશ સુગર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા હેન્ડ સેનિટાઇઝરનું ઉત્પાદન શરુ કરવામાં આવ્યું છે.કંપની દ્વારા 25 એપ્રિલથી સેનિટાઇઝર બનાવાનું શરુ કરવામાં આવ્યું છે.જોકે 25 તારીખે આ જાહેરાત કરવામાં આવ્યા બાદ કંપનીનો શેર 4 % તૂટી જતા 17.50 રૂપિયાના ભાવ સાથે ટ્રેડ થતો જોવા મળ્યો હતો.

દ્વારકાધીશ સુગર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા જણાવાયું છે કે કંપની દ્વારા તમામ મંજૂરી સંપાદન કરવામાં આવી છે અને ત્યારબાદ હેન્ડ સેનિટાઇઝરનું ઉત્પાદન કંપનીના પ્લાન્ટ ખાતે શરુ કરવામાં આવ્યું છે.

ભારતના ખાંડ ઉદ્યોગમાં દ્વારકાધીશ સુગર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એક લીડીંગ નામ છે અને શ્રેષ્ઠ ખાંડ ઉત્પાદન કરવામાં તેમનું નામ અગ્રેસર રહ્યું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here