ઇજિપ્ત: કૈનાલ સુગર મિલ જે જૂન પહેલા ઉત્પાદન શરૂ કરવાની યોજના

118

કૈરો: કૈનાલ શુગર મિલના સીઈઓ ઇસ્લામ સાલેમે જણાવ્યું હતું કે, મિલ દ્વારા અજમાયશી ઉત્પાદન શરૂ થઈ ગયું છે અને શુગર મિલ જૂનના પહેલા વેપારી ઉત્પાદન શરૂ કરશે. ઇજિપ્તની દક્ષિણમાં વેસ્ટ મિન્યા પ્રોજેક્ટમાં ઉત્પાદિત ખાંડ સ્થાનિક બજારમાં વેચવામાં આવશે. વેસ્ટ મીન્યા પ્રોજેક્ટને નુકસાનનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

ઇસ્લામ સાલેમે કહ્યું, અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે મે અને જૂનમાં 15 મિલિયન ટન બીટ પિલાણ માટે ઉપલબ્ધ થશે, જે આપણને આશરે 170,000 ટન ખાંડનું ઉત્પાદન કરી શકશે. ઇજિપ્ત વાર્ષિક આશરે 25 મિલિયન ટન ખાંડનું ઉત્પાદન કરે છે, પરંતુ તે લગભગ 3.3 મિલિયન ટનનો વપરાશ કરે છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here