ઇજિપ્ત: શુગર આયાત પર પ્રતિબંધ અને 3 મહિના માટે લંબાવવામાં આવ્યો

111

કૈરો: ઇજિપ્ત દ્વારા ફરી એકવાર ખાંડ પરનો આયાત પ્રતિબંધ 3 મહિના માટે વધારવામાં આવ્યો છે. સોમવારે પ્રકાશિત સત્તાવાર ગેઝેટમાં, વેપાર અને ઉદ્યોગ પ્રધાન નિવેને ગામિયા દ્વારા એક જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મંત્રી ગામિયાએ ખાંડની આયાતને સ્થાનિક ખાંડ ઉદ્યોગને ટેકો આપવા માટે ત્રણ મહિના માટે રોકી છે. સફેદ અને કાચી ખાંડની આયાતને ત્રણ મહિના માટે મંજૂરી આપવામાં આવી નથી. વેપાર અને ઉદ્યોગ અને પુરવઠા અને આંતરિક વેપાર પ્રધાનો પાસેથી પૂર્વ મંજૂરી ન મળે ત્યાં સુધી પ્રતિબંધ ચાલુ રહેશે.

દેશે તેના સ્થાનિક ઉદ્યોગને સુરક્ષિત કરવાના હેતુથી ખાંડની આયાત પર હંગામી પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે, પરંતુ વેપાર અને પુરવઠા પ્રધાનો દ્વારા મંજૂરી મળે તો ખાંડની આયાત થઈ શકે છે

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here