ઇજિપ્તની ડેલ્ટા સુગરએ આ સિઝનમાં 330,000 ટન ઉત્પાદન લક્ષ્ય બનાવ્યું – મંત્રાલય

127

રો: ઇજિપ્ત સરકારની માલિકીની ડેલ્ટા શુંગર મિલ સિઝનમાં 2.3 મિલિયન ટન સલાદમાંથી 330,000 ટન ખાંડનું ઉત્પાદન કરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે, સપ્લાય મંત્રાલયે શનિવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું છે.

ડેલ્ટાએ તાજેતરના વર્ષોમાં તેનું ઉત્પાદન થોડું વધાર્યું છે કારણ કે ઇજિપ્ત સુગર સલાદના ઉત્પાદનને વિસ્તૃત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, જે શેરડી કરતા દેશના દુર્લભ નાઇલ નદીના પાણીનો ઓછો વપરાશ કરે છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here