2021-22 સીઝનમાં ઇથેનોલના ઉત્પાદન માટે 34 લાખ ટન ખાંડ ફેરવવાનો અંદાજ

116

સરકાર દ્વારા ઇથેનોલના ઉત્પાદન માટે પ્રોત્સાહન બાદ, 2021-22ની સીઝન પાછલા સીઝન કરતા વધુ ઉત્પાદનની અપેક્ષા છે.

ઇન્ડિયન સુગર મિલ્સ અસોસિએશન (ઇસ્મા) ના જણાવ્યા મુજબ, 5 મી જુલાઈ, 2021 સુધી ચાલુ સીઝનમાં ઇથેનોલનો કુલ કરારનો જથ્થો 333 મિલિયન લિટર છે. શેરડીના રસ અને બી-હેવી મોલિસીસ (બીએચએમ) માંથી ઉત્પન્ન થતા ઇથેનોલની કિંમત 230 કરોડ લિટર હશે, જે આશરે 21 લાખ ટન ખાંડ ઇથેનોલમાં અનુવાદ કરે છે.

શેરડીનો રસ / ચાસણી અને બી-ભારે દાળનો નોંધપાત્ર પ્રમાણ ફરીથી ઇથેનોલ ઉત્પાદનમાં ફેરવાશે, તેથી આગામી સીઝનમાં ખાંડની પ્રમાણસર રકમ પણ ફેરવવામાં આવશે. ઊંચી ઇથેનોલ ઉત્પાદન ક્ષમતા અને આવતા વર્ષે વધારાની શેરડીનો સતત વિકાસ સાથે, શેરડીનો રસ / ચાસણી અને બી-ભારે મોલિસીસનો મોટો જથ્થો ઇથેનોલમાં રૂપાંતરિત થશે.

આવતા વર્ષ 2021-22 દરમિયાન, 10% સંમિશ્રણ નું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત થવાની ધારણા છે, લગભગ 450 કરોડ લિટર ઇથેનોલની જરૂર પડશે, જે 2020-21માં અપેક્ષિત સપ્લાય કરતા 117 કરોડ લિટર વધુ હશે. ધારે છે કે 117 કરોડ લિટરનો વધારાનો જથ્થો શેરડીનો રસ અને બીહેવી મોલિસીસ લક્ષ્યને પહોંચી વળવા માટે આવશે, જે પાછલા વર્ષમાં આશરે 1.3 મિલિયન ટન ખાંડને ફેરવવામાં આવશે. આનો અર્થ એ થશે કે આગામી સિઝનમાં લગભગ 34 લાખ ટન ખાંડ ઇથેનોલમાં ફેરવાશે.

તદનુસાર, એક અંદાજ છે કે શેરડીનો રસ અને બી-મોલિસીસનું ઇથેનોલમાં રૂપાંતર કરવાની આગામી સીઝનમાં ખાંડનું ઉત્પાદન લગભગ 34 લાખ ટન ઘટશે, જ્યારે આ સિઝનમાં ખાંડનો વપરાશ આશરે 21 લાખ ટન થવાનો અંદાજ છે.

જો કે, ઇસ્માએ જણાવ્યું હતું કે જ્યારે ટેન્ડર કરવામાં આવશે ત્યારે વધુ સારી સ્પષ્ટતા આવશે અને મિલરો દ્વારા ઇથેનોલની સપ્લાય માટેની બિડ ઓક્ટોબરમા કરવામાં આવશે. તેથી, શેરડીનો રસ અને બી-મોલિસીસ ઇથેનોલમાં રૂપાંતરિત થવાને કારણે ખાંડના ઉત્પાદનમાં થયેલા ઘટાડાને ધ્યાનમાં રાખીને, ઇસ્માએ 2021-22માં ખાંડનું ઉત્પાદન આશરે 310 લાખ ટન થવાનો અંદાજ લગાવ્યો છે. આ ચાલુ વર્ષના ખાંડના ઉત્પાદન જેટલું જ છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here