ઇથેનોલ ઉત્પાદન ક્રૂડ આયાત પરની પરાધીનતા ઘટાડશે અને રોજગારની તકોમાં વધારો કરશે

86

ખેડૂતોની આવક સુધારવા અને ક્રૂડ ઓઇલની આયાત પરની તેમની નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે સરકાર પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ મિક્સ કરવાની યોજના ધરાવે છે. હવે તે શેરડીની સાથે અન્ય કૃષિ પેદાશોમાંથી પણ બનાવવામાં આવશે. ઇથેનોલ બનાવવા માટે શેરડી અને અનાજનો ઉપયોગ કરવાથી દેશભરના ખેડુતોને લાભ થશે. તેનાથી રોજગારની તકો પણ વધશે.

ખાદ્ય સચિવની અધ્યક્ષતામાં મંજૂરી સમિતિની બેઠક મળી હતી.જેમાં અનાજ, દાળ, વગેરેમાંથી 1 જી ઇથેનોલના ઉત્પાદન માટેના પ્રોજેક્ટ પ્રોપોટર્સને આર્થિક સહાય આપવા માટે સુધારેલી વ્યાજ યોજના હેઠળની દરખાસ્તો વિચારણા કરવામાં આવી હતી.

1670 કરોડ લિટર વાર્ષિક ઉત્પાદન ક્ષમતાવાળી મંજૂરી સમિતિ દ્વારા કુલ 418 અરજીઓની ભલામણ કરવામાં આવી હતી. આ પ્રોજેક્ટ્સમાં 40,000 કરોડનું રોકાણ આવવાનું છે, જેનાથી આ પ્રોજેક્ટ્સમાં ઘણી સીધી અને આડકતરી રોજગારની તકો ઉભી થવાની સંભાવના છે. આ પ્રોજેક્ટ્સમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ ઇથેનોલ પેટ્રોલમાં ભળી જશે અને ક્રૂડ ઓઇલની આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here