જૂનની શરૂઆતમાં ઇથેનોલના વેચાણનું વલણ વધ્યું: UNICA

સાઓ પાઉલો: બ્રાઝિલના શેરડી ઉદ્યોગ સંગઠન UNICA એ ડેટા જાહેર કર્યો છે જે દર્શાવે છે કે શેરડીનું પિલાણ, ઇથેનોલનું ઉત્પાદન અને ઇથેનોલના વેચાણમાં 2023ના સમાન સમયગાળાની સરખામણીએ જૂનના પ્રથમ છ મહિનામાં વધારો થયો છે.

બ્રાઝિલના દક્ષિણ-મધ્ય પ્રદેશમાં મિલોએ બે સપ્તાહના સમયગાળા દરમિયાન 49 મિલિયન મેટ્રિક ટન શેરડીનું પિલાણ કર્યું, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા કરતાં 20.48% વધુ છે. 1 એપ્રિલથી શરૂ થયેલી વર્તમાન પાકની સિઝનની શરૂઆતથી અત્યાર સુધીમાં કુલ શેરડીનું પિલાણ 189.46 મિલિયન મેટ્રિક ટન સુધી પહોંચી ગયું છે, જે 2023ના સમાન સમયગાળા કરતાં 13.25% વધારે છે.

આ પ્રદેશની મિલોએ જૂનના પ્રથમ છ મહિનામાં 2.25 બિલિયન લિટર (594.39 મિલિયન ગેલન) ઇથેનોલનું ઉત્પાદન કર્યું હતું. ઉત્પાદનમાં 1.32 બિલિયન લિટર હાઇડ્રોસ ઇથેનોલનો સમાવેશ થાય છે, જે 29.56% વધારે છે, અને 926.83 મિલિયન લિટર નિર્જળ ઇથેનોલ, 4.85% વધારે છે. કોર્ન ઇથેનોલનું ઉત્પાદન 306.34 મિલિયન લિટર અથવા કુલ ઉત્પાદનના 14% હતું, જે 2023ના સમાન સમયગાળા કરતાં 18.56% વધુ હતું.

ઇથેનોલનું કુલ ઉત્પાદન 8.71 અબજ લિટરે પહોંચ્યું છે, જે વર્તમાન પાક સમયગાળાની શરૂઆતથી 12.24% વધારે છે. ઉત્પાદનમાં 5.64 બિલિયન લિટર હાઇડ્રોસ ઇથેનોલનો સમાવેશ થાય છે, જે 25.91% વધારે હતો, અને 3.07 બિલિયન લિટર એનહાઇડ્રસ ઇથેનોલ, જે 6.43% નીચો હતો. મકાઈના ઇથેનોલનું ઉત્પાદન 1.51 અબજ લિટરે પહોંચ્યું છે, જે અગાઉના પાકના સમાન સમયગાળા કરતાં 26.6% વધુ છે.

આ પ્રદેશની મિલોએ જૂનના પ્રથમ પખવાડિયામાં 1.44 અબજ લિટર ઇથેનોલનું વેચાણ કર્યું હતું, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળાની સરખામણીમાં 17.87% વધુ છે. સ્થાનિક વેચાણમાં 904.95 મિલિયન લિટર હાઇડ્રોસ ઇથેનોલનો સમાવેશ થાય છે, જે 44.53% વધારે છે, અને 4.77% નીચું 498.27 મિલિયન લિટર એનહાઇડ્રસ ઇથેનોલ છે.

કુલ વેચાણ 7.25 અબજ લીટર સુધી પહોંચી ગયું છે, જે વર્તમાન પાકની સીઝનની શરૂઆતથી 26.21% વધારે છે. વેચાણમાં 4.78 બિલિયન લિટર હાઇડ્રોસ ઇથેનોલનો સમાવેશ થાય છે, જે 48.34% વધારે છે, અને 2.08% નીચું 2.47 બિલિયન લિટર એનહાઇડ્રસ ઇથેનોલ છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here