ઉત્તમ શુગર મિલે 10 દિવસની ચુકવણી કરી

149

રૂરકી: ઉત્તમ શુગર મિલ સાથે સંકળાયેલા શેરડીના ખેડુતોને 11 થી 20 ડિસેમ્બર સુધીના 10 દિવસ માટે શેરડીના બીલ મળ્યા છે. મિલના વહીવટી અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, ખેડૂતોની ચુકવણી લિબરહેરી શેરડી સમિતિમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી છે.

સમિતિને ચેક દ્વારા આશરે 9.71 કરોડ રૂપિયા મળ્યા છે અને તે જલ્દીથી સંબંધિત ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here