સુવિધા: ઈ-શેરડી એપ્લિકેશન પર ફરિયાદ નોંધાવી શકાશે

118

શેરડીના ખેડુતોની સગવડ અને વ્યવસ્થાને પારદર્શી બનાવવા માટે પિલાણ સત્ર પહેલા ઇ-શેરડી સિસ્ટમ હાઇટેક કરવામાં આવી છે. આ અંતર્ગત હવે ખેડૂત એપ્લિકેશન પર ઓનલાઇન ફરિયાદ નોંધાવી શકશે. નવી સિસ્ટમ પછી, ખેડૂતોને કચેરીઓની મુલાકાત લેવી પડશે નહીં.

જિલ્લા શેરડી અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, ઈ-શેરડી એપ્લિકેશન પર ફરિયાદનો વિકલ્પ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. આ ગોઠવણથી ખેડૂત ઉચ્ચ અધિકારીઓને ગમે ત્યાંથી ફરિયાદ નોંધાવી શકશે. ખેડૂતની સમસ્યાના નિરાકરણની સાથે તેનો પ્રતિસાદ પણ લેવામાં આવશે. ખેડૂત સંતોષ થયા પછી જ ફરિયાદનો નિરાકરણ લાવવામાં આવશે. તેણે કહ્યું હતું કે એપ પર સટ્ટાબાજીનું નિદર્શન પહેલાથી જ કરવામાં આવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, 4 ઓગસ્ટથી ગ્રામ્ય કક્ષાએ શિબિર શરૂ કરીને સટ્ટાકીય નિદર્શનનું કાર્ય શરૂ કરવામાં આવશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે જે ખેડુતો એપ્લિકેશન ચલાવતા નથી તેઓ આવીને ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે.

મોબાઇલ નંબર અપડેટ કરો:

જિલ્લા શેરડી અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે આ પિલાણ સત્ર દરમિયાન કાગળ પર કાપલી કાપવામાં આવશે નહીં. માત્ર એસ.એમ.એસ. દ્વારા ખેડૂતોને સ્લિપ મોકલવામાં આવશે. આવી સ્થિતિમાં, જે ખેડૂતોના મોબાઇલ નંબર અપડેટ થયા નથી, તેમને તાત્કાલિક અપડેટ કરાવી લેવા જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા સત્રમાં લોકડાઉન સમયે પણ માત્ર એસએમએસ વજન બનાવવામાં આવ્યાં હતાં. જોકે, શેરડીનું પહેલેથી વજન હોવાને કારણે મોટાભાગના ખેડૂતોને તે દરમિયાન સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો ન હતો.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here