ઘઉંની ઉપજ વધારવા માટે ખેડૂતે સપાટી પર વાવણીની તકનીકનો ઉપયોગ કર્યો

અમૃતસર: તરન તારણ જિલ્લાના કલાસ ગામના એક પ્રગતિશીલ ખેડૂતે ઘઉંની સપાટીના બીજની પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને પ્રતિ એકર 26.30 ક્વિન્ટલની વિક્રમી ઉપજ હાંસલ કરી છે. ખેડૂત ગુરદેવ સિંહે જણાવ્યું કે તેમણે કૃષિ વિભાગની એક યોજના હેઠળ ઘઉંના પાકનો નિદર્શન પ્લાન્ટ લગાવ્યો હતો, જેમાં તેમણે ડાંગરના ભૂસાને બાળ્યા વગર બિયારણ અને ખાતરનો છંટકાવ કર્યો હતો. જ્યારે ડાંગર ઉભો હતો ત્યારે બિયારણ વાવવામાં આવ્યું હતું. બાદમાં ડાંગરના સ્ટબલને કટર વડે કાપીને તેના અવશેષો ખેતરમાં જ ફેલાઈ ગયા હતા.કૃષિ વિભાગના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે નીંદણ નિયંત્રણ માટે ખેડૂતે કોઈ નીંદણનાશક દવાનો ઉપયોગ કરવો પડતો નથી કારણ કે મલ્ચિંગનું કામ થઈ જશે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે સરફેસ સીડીંગ એક એવી ટેકનિક છે જેના દ્વારા ખેડૂતો તેમની કિંમત ઘટાડી શકે છે અને વધુ ઉપજ મેળવી શકે છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here