ખેડુતોનું શેરડી પ્રત્યેનો મોહભંગ થયો, શેરડીનો વાવેતર ઘટ્યું

155

સુગર મિલ સાઠીયાવ વિસ્તારના શેરડીના ખેડુતોને શેરડીની વાવણીનો મોગ ભંગ થઈ રહ્યા છે. તાજેતરના સર્વે મુજબ શેરડીના ઉત્પાદનમાં વાવેતર વિસ્તારમાં છ હજાર હેકટરનો ઘટાડો થયો છે, જ્યારે શેરડીના ઉત્પાદનમાં આ પહેલા વધારો થયો છે.સુગર મિલ ઝોનમાં વર્ષ 2019-20 ના સર્વે મુજબ આ ઝોનમાં શેરડીના ખેડૂત ઉત્પાદન હેઠળનો વિસ્તાર 14 હજાર પાંચસો હેક્ટર જણાવાઈ રહ્યો છે. પ્રથમ ક્રશિંગ સીઝન 2018-19ના સર્વે અનુસાર ઉત્પાદન ક્ષેત્ર 20 હજાર પાંચસો હેક્ટર હતું.

ખેડુતોએ શેરડીના પુરવઠા માટે કાપલી માટે લડવું પડી રહ્યું છે. કાપલી મેળવ્યા પછી, વજન અને કાંટોની મુશ્કેલી કોઈથી છુપાયેલી નથી. ત્યારે પણ, ખેડૂતોમાં ઘણી મુશ્કેલી અને લડતનો સામનો કરવો પડે છે. છેવટે, ચુકવણીમાં મોડું થવું એ પણ ખેડૂતોના વિક્ષેપનું કારણ માનવામાં આવે છે.આજે પણ શેરડીની બાકી કિંમત 62 કરોડ 35 લાખ હોવાનું કહેવાય છે.
આ અંગે મુખ્ય શેરડી અધિકારી ડો.વિનય પ્રતાપસિંહે જણાવ્યું હતું કે, આ વખતે સર્વે યોગ્ય રીતે કરવામાં આવ્યો છે, તેથી શેરડીના ઉત્પાદનનો ક્ષેત્ર સાચો આવ્યો છે.અગાઉ નકલી સટ્ટાબાજી ખેડુતોનો સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો. 19 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં ખેડુતોને 79 કરોડ 62 લાખની ચુકવણી કરવામાં આવી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here