ચિત્તૂર જિલ્લાના ખેડુતો શેરડીની ખેતીથી દૂર જઇ રહ્યા છે

68

ચિત્તૂર: ચિત્તૂર અને રેનિગુંટામાં સહકારી ખાંડ મિલો બંધ હોવાને કારણે અને ખાનગી મિલોની બાકી લેણાં બાકી હોવાથી ખેડુતો શેરડીની ખેતીથી પણ આગળ વધી રહ્યા છે. જેના કારણે અહીં શેરડીના ઉત્પાદનને અસર થાય છે. જિલ્લામાં વરસાદનો અભાવ પણ મુશ્કેલીઓમાં વધારો કરી રહ્યો છે.

જિલ્લાના ખેડુતો મગફળી તરફ વળી રહ્યા છે પરંતુ તેની અસર પણ પડી રહી છે સારા વરસાદની અપેક્ષા સાથે મગફળીની વાવણી 15 જૂનથી શરૂ થવાની ધારણા છે. જિલ્લાના પશ્ચિમ મંડળોના ખેડુતોના એક વિભાગએ પણ આ મહિનાની શરૂઆતમાં વાવણીનું કામ શરૂ કર્યું હતું. ચિતૂર જિલ્લામાં આ મહિનામાં 85 મીમી વરસાદની ખાધ નોંધાઈ હતી. આગાહી મુજબ જિલ્લામાં આગામી એક અઠવાડિયાથી દસ દિવસ સુધી વરસાદની સંભાવના નથી. શેરડીના પાકને વેગ આપવા માટે બાકી બાકી ચૂકવણી કરવાની અને મિલોને પુનર્જીવિત કરવાની જરૂર છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here