ખેતરોમાં ઉપસ્થિત રહીને શેરડીના ખેડૂતો કરાવે સર્વે

84

શેરડી વિભાગ અને સુગર મિલોએ ખેડુતોના ખેતરોમાં શેરડીનો સર્વે શરૂ કર્યો છે. જો ખેડુતો ખેતરોમાં પોતાની સેવા નહીં આપે તો આગામી સીઝનમાં સુધારો કરવામાં તેમને ઘણી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે. બુધવારે નાયબ શેરડી કમિશનર અમરસિંહે શેરડીના સર્વે કામની પણ તપાસ કરી હતી.

આ વર્ષે શેરડી પિલાણની સીઝનમાં સુગર મિલોમાં શેરડી નાખવા શેરડીના ખેડૂતોને પરસેવો છૂટી ગયો છે. શેરડીના અતિશય વાવણીને કારણે આગામી પિલાણની મોસમ વધુ મુશ્કેલ હોવાનું કહેવાય છે. સુગર મિલો અને શેરડી વિભાગ શેરડીનો સર્વે શરૂ કર્યો છે. સર્વે પહેલા, ઉપરોક્ત વિસ્તારના સર્વે કરનારાઓની સંખ્યા એસએમએસ દ્વારા ખેડુતોને મોકલવામાં આવી રહી છે. ખેડુતોએ તેમના ખેતરોમાં હાજર રહી વૃક્ષો અને છોડનો સર્વે કરવો જોઇએ. સર્વે બાદ સ્થળ પર ખેડૂતને એક કાપલી આપવામાં આવશે. જો ખેડૂતે સીઝનની શરૂઆત પહેલા કોઈ સુધારો કરવાની જરૂર હોય તો તે સુધ્ધા તે જ કાપલીના આધારે કરવામાં આવશે.

ખેડુતો ખેતરો પર ઘોષણા ફોર્મ ભરાશે. બુધવારે ડેપ્યુટી કમિશનર અમરસિંહ અને જિલ્લા શેરડી અધિકારી યશપાલસિંહે સ્યોહરા મિલ વિસ્તારના પુરાણપુર નાંગલા ગામમાં સર્વે કામની તપાસ કરી હતી. જિલ્લા શેરડી અધિકારી કહે છે કે સર્વે કરવામાં ખેડુતોએ બેદરકારી દાખવી ન જોઈએ.

સર્વે સમયે ખેડુતોએ ખેતરમાં હાજર રહેવું જોઈએ અને સર્વેયરને ઝાડ અને છોડની સાચી માહિતી આપવી જોઈએ. એચ.એચ.સી. મશીનોથી સર્વે કરવામાં આવી રહ્યો છે.

દ્વારિકેશ સુગર મિલ બુંડકી તાલીમ લીધા પછી પણ શેરડીના સર્વેક્ષણમાં કાર્યક્ષમતા ન લાવતા સમિતિના અડધો ડઝન લોકો શેરડીના સર્વેની કામગીરીથી દૂર કરી દીધા હતા. શેરડી કમિટીના કારકુન અને મિલ કામદારો અને શેરડી સુપરવાઇઝરો શેરડી વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવતા શેરડીના સર્વેમાં રોકાયેલા છે. બુંદાકી સુગર મિલ દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલ એચ.એચ.સી મશીનો દ્વારા શેરડીનો સર્વે કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ મશીન ઇન્ટરનેટ અને જીપીએસ દ્વારા ઓનલાઇન શેરડી વિભાગની ઓફિસ સાથે જોડાયેલ છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here