ખેડુતોએ એક જાતિના શેરડી પર આધાર રાખવો જોઈએ નહીં

કુશીનગર: શેરડી ખેડૂત સંસ્થા તાલીમ કેન્દ્ર પીપરિચના સહાયક નિયામક ઓમ પ્રકાશ ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે શેરડીનું સૌથી વધુ સરેરાશ ઉત્પાદન પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશના 26 જિલ્લાઓમાં કુશીનગર જિલ્લામાં છે. મુખ્ય પાક હોવાથી અહીંના ખેડુતો શેરડીની વધુ ખેતી કરે છે, પરંતુ ખેડુતો શેરડીની એક જાતિ પર આધારીત ન રહેવું જોઇએ.

શેરડીના સંશોધન સંસ્થાના કેમ્પસમાં પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં આ બાબતો જણાવી હતી. તેમણે કહ્યું કે શેરડીનો મહત્તમ પાક માટે 238 પ્રકારની જાત છે, જે ટૂંક સમયમાં પાકે છે, અને તેનું ઉત્પાદન 96 ટકા છે પણ જેમાં કાના રોગ ફાટી નીકળ્યો હતો. આ રોગ માટે હજી સુધી કોઈ દવા ઉપલબ્ધ નથી. ખેડૂત કોશા 4279, 10239, લો-જમીનમાં. 98014 વાવો, કોપી 9301.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here