ફિજી: શેરડી સળગાવવાની માત્રાના વધારાથી ફિજી શુગર કોર્પોરેશન ચિંતિત

313

સુવા: ફીજી શુંગર કોર્પોરેશન (એફએસસી) લબાસા અને રરાવઇ સુગર મિલ વિસ્તારોમાં આડેધડ શેરડી સળગાવવાના વધારાથી ભારે ચિંતિત છે. FSC ના રજનીશ નારાયણ કહે છે કે આ બે ખાંડ મિલોમાં પિલાણ માટે ઘણી બળી ગયેલ શેરડી લઈ જવામાં આવી રહી છે. નારાયણે કહ્યું કે, આ સમય બળી ગયેલી શેરડીનું પીલાણ કરવાનો નથી અને ખેતરો કેવી રીતે સળગી રહ્યા છે તે શોધવું પણ મુશ્કેલ છે. કેટલાક ખેડૂતો લણણી પછી શેરડીના સૂકા પાંદડા સળગાવી શકે છે, પરંતુ જો આગ નજીકના ખેતરોમાં ફેલાય તો અન્ય ઉભા પાકને નાશ કરી શકે છે.

તેમણે ભાર મૂક્યો કે શેરડી બાળીને ખાંડની ગુણવત્તામાં ઘટાડો થાય છે.તેમણે ખેડૂતોને શેરડી સળગતા બચાવવા અપીલ કરી હતી.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here