ફિજીએ આ સિઝનમાં અત્યાર સુધીમાં 60,000 ટનથી વધુ ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું

305

સુવા: વર્તમાન રોગચાળો હોવા છતાં, ફિજીમાં આ સિઝનમાં શેરડી હાર્વેસ્ટિંગ અને પિલાણ સારી રીતે ચાલી રહી છે. શેરડી ઉગાડનાર પરિષદના સીઈઓ વિમલ દત્તે જણાવ્યું હતું કે, એફએસસી મિલના પ્રદર્શન અહેવાલ મુજબ આ સિઝનમાં અત્યાર સુધીમાં આશરે 700,000 ટન શેરડીનું પિલાણ થયું છે. તે 60,000 ટનથી વધુ ખાંડનું ઉત્પાદન પણ કરે છે.

તેમણે કહ્યું કે, અમે કોરોના મહામારી સામે ખૂબ સારી રીતે લડ્યા છીએ અને મિલોના સંચાલનમાં કોઈ મોટી ખલેલ નથી અને પ્રોટોકોલનું સારી રીતે પાલન કરવામાં આવ્યું છે. કોવિડ સાથે, અમે ખૂબ સારું કરી રહ્યા છીએ, અને સિઝનની શરૂઆતમાં મુશ્કેલીઓ હોવા છતાં ઉત્પાદન બરાબર રહ્યું છે. લબાસા મિલે 2,50,000 શેરડીનું અત્યાર સુધીનું સૌથી વધુ પિલાણ હાંસલ કર્યું છે અને 24,000 ટનથી વધુ ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here