ફીજીએ અત્યાર સુધીમાં 119,520 ટન ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું

116

ફીજી શુગર કોર્પોરેશન (એફએસસી) ની ત્રણ શુગર મિલોએ 1,334,570 ટન શેરડીનો ભૂકો કર્યો છે અને આ અઠવાડિયાના સોમવાર સુધીમાં તેણે 119,520 ટન ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું છે. એફએસસીએ કહ્યું કે તેને એક ટન ખાંડ બનાવવા માટે 11.2 ટન શેરડીનો સમય લાગ્યો છે.

એફએસસીએ જણાવ્યું છે કે, “કેનની ચોકસાઈ હવામાન દ્વારા પ્રભાવિત થઈ છે.”

કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે 2020 માટે અંતિમ જથ્થાબંધ ખાંડની નિકાસ લૂટકોકામાં અને ત્યારબાદ 24 ઓક્ટોબર, 2020 થી લબાસામાં શરૂ થશે. 30,000 ટન જથ્થાબંધ કાચી ખાંડ બ્રિટનને વેચવામાં આવશે.

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here