ફિઝી: શેરડીના ખેડૂતો માટે રાહત પેકેજની જાહેરાત ટૂંક સમયમાં

94

સુવા: ફીજીના નાણાં પ્રધાન એજાઝ સૈયદ ખૈયમે કહ્યું કે, ખાંડ મંત્રાલય એવા શેરડીના ખેડુતો માટે રાહત પેકેજની જાહેરાત કરશે, જેના ચક્રવાત યાસા દ્વારા ખેતરોને નુકસાન થયું છે. શુગર મંત્રાલયના કાયમી સચિવ, યોગેશ કરણ કહે છે કે, તેઓ શેરડીના ખેડુતોને મદદ કરવા માટેના એક કાર્યક્રમ પર કામ કરી રહ્યા છે અને તેઓ ખાંડ ઉદ્યોગના તમામ હિસ્સેદારો સાથે મુલાકાત કરી છે. ફીજી સુગર કોર્પોરેશનના સીઇઓ ગ્રેહામ ક્લાર્કે જણાવ્યું હતું કે તેઓ યાસા ચક્રવાતથી નુકસાન થયેલા 3,360 ખેતરોનું આકારણી કરી રહ્યા છે. સિક્કાના શેરડીના ખેડુતોએ સરકારને ખાસ શેરડીની ચુકવણી માટે વિનંતી કરી છે, કારણ કે તેમને રોકડની ખૂબ જ જરૂર છે. કેટલાક શેરડીના ખેડૂતોએ નાણાં પ્રધાન આયાઝ સૈયદ ખૈયમને કહ્યું છે કે શેરડીના ખેડુતોને સીધા પૈસા મળવા જોઈએ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here