શેરડી કચેરીઓ માટે જમીન ખરીદવા માટે સમિતિઓની રચના…

85

પીલીભીત:પ્રદેશ શેરડીના વહીવટીતંત્રે નવી કચેરીના નિર્માણ માટે પ્લોટની પસંદગી અને ખરીદી માટે સમિતિઓની રચના કરી છે. ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયામાં પ્રકાશિત થયેલા સમાચારો અનુસાર શેરડી અને ખાંડ ઉદ્યોગના મુખ્ય સચિવ સંજય આર. ભુસરેડ્ડી એ ખાસ કરીને પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશમાં ઘણીઓફિસો ભાડેથી મળેલી જગ્યાથી ચલાવવામાં આવી રહી છે.

તેમણે કહ્યું કે, આ સંદર્ભમાં, નવા જીલ્લા શેરડીના અધિકારીઓને નવા કચેરી સંકુલના નિર્માણ માટે જમીન ખરીદવા માટે માર્ગદર્શિકા જારી કરવામાં આવી છે. સ્થળ માર્ગ જોડાણ, ગટર વ્યવસ્થા, વીજળી અને ગેસનો પુરવઠો અને નજીકની નદીઓ અથવા કેનાલો પર નિર્ભર રહેશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here