ફ્રાન્સમાં ખાંડનું ઉત્પાદન વધવાની અપેક્ષા: નિર્માતા સંઘ CGB

પેરિસ: ફ્રાન્સમાં શુગર બીટનું ઉત્પાદન આ સિઝનમાં 31.5 મિલિયન મેટ્રિક ટન સુધી પહોંચવાની ધારણા છે, જે ગત સિઝનમાં 31 મિલિયન ટનથી વધુ છે, એમ ઉત્પાદક સંગઠન CGBએ જણાવ્યું હતું.

CGBનો અંદાજ ફ્રેન્ચ કૃષિ મંત્રાલયના 31.28 મિલિયન ટનના તાજેતરના અનુમાન કરતાં થોડો વધારે છે. બીટરૂટ માંથી ખાંડનું ઉત્પાદન 2022-23માં 3.6 મિલિયન ટનથી વધીને 2023-24 સિઝનમાં 3.7 મિલિયન ટન થવાની ધારણા છે, CGB એ એક પ્રસ્તુતિમાં જણાવ્યું હતું.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here