રામગઢ શુગર મિલ દ્વારા શેરડી પેટેની સંપૂર્ણ ચુકવણી કરવામાં આવી

સીતાપુર: ડાલમિયા ભારત શુગર ઇન્ડસ્ટ્રીઝના રામગઢ શુગર યુનિટ દ્વારા શેરડી પીલાણની સીઝન 2022-23 માટેની સંપૂર્ણ રકમની ચુકવણી કરી દીધી છે. આ માહિતી મિલના નાયબ અધિક્ષક આગા આસિફ બેગે આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે શુગર મિલ દ્વારા આ પીલાણ સીઝન દરમિયાન 120.13 લાખ ક્વિન્ટલ શેરડીની ખરીદી કરવામાં આવી હતી. જેના અનુસંધાને બાકીના 16 કરોડની રકમ પણ શેરડી ધારકોના ખાતામાં જમા કરાવી દેવામાં આવી છે. આ યુનિટ દ્વારા શેરડીના ખેડૂતોના કુલ 416.87 કરોડની ચૂકવણી કરી દેવામાં આવી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here