ગંગનૌલી મિલની ખાંડનું સ્તર સૌથી ઓછું 9.05 ટકા

78

સહારનપુર. મુઝફ્ફરનગર જિલ્લાની ખાખખેડી શુગર મિલ વસૂલાતની બાબતમાં વિભાગમાં મોખરે છે. 31 ડિસેમ્બર સુધીમાં, ખાખખેડી મિલનો સરેરાશ રિકવરી રેટ 11.67 ટકા છે. તે જ સમયે, જિલ્લાની ગંગનૌલી શુગર મિલ પાછળ છે. તેમાં ખાંડનું સરેરાશ સ્તર 9.05 ટકા આવી રહ્યું છે.
સહારનપુર ડિવિઝનમાં શેરડીની શરૂઆતની જાતોની વધુ ખેતી કરવામાં આવે છે. તેમાં પણ શેરડીની સુધારેલી જાત કોશા-0238નો વિસ્તાર સૌથી વધુ છે. આ કારણે ખાંડ મિલોમાં ખાંડના સ્તરની સ્થિતિમાં સતત સુધારો થઈ રહ્યો છે. શુગર રિકવરી મુજબ સુગર મિલોની આવક નિશ્ચિત છે, વધુ રિકવરી ધરાવતી મિલમાં વધુ ખાંડ પણ બને છે. જે ખેડૂતોને ચૂકવણીમાં મદદ કરે છે. ડિવિઝનની શુગર મિલોમાં સરેરાશ ખાંડનું સ્તર 10 ટકાથી વધુ ચાલી રહ્યું છે.

સહારનપુર એવરેજ શુગર રિકવરીમાં પાછળ છે
મુઝફ્ફરનગર જિલ્લાની ખાંડ મિલોની સરેરાશ ખાંડની વસૂલાત વિભાગના ત્રણેય જિલ્લાઓમાં સૌથી વધુ છે. અહીં ખાંડની સરેરાશ રિકવરી 10.63% છે. આ પછી, શામલી જિલ્લામાં 10.40 ટકા જ્યારે સહારનપુર જિલ્લામાં ખાંડની સરેરાશ રિકવરી વર્તુળમાં સૌથી ઓછી છે. અહીંની મિલોની ખાંડની રિકવરી 9.64 ટકા છે.

મિલોની ખાંડનું સરેરાશ સ્તર સારું કામ કરી રહ્યું છે. જેમાં મુઝફ્ફરનગરની ખાખખેડી મિલની ખાંડની રિકવરી વિભાગમાં સૌથી વધુ છે. તેમાં ખાંડની સરેરાશ રિકવરી 11.67 ટકા છે. જ્યારે ગંગનૌલી સુગર મિલ ખાંડની સરેરાશ રિકવરી 9.05 ટકાને કારણે પાછળ છે. ગંગનૌલી મિલમાં ખાંડની ઓછી રિકવરીનું કારણ તકનીકી હોઈ શકે છે. તેમ ડૉ. ડેપ્યુટી કેન કમિશનર દિનેશ્વર મિશ્રા જણાવે છે.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here