ગ્લોબસ સ્પિરિટ્સ ઓડિશામાં ઇથેનોલ પ્લાન્ટ સ્થાપશે

ભુવનેશ્વર: ગ્લોબસ સ્પિરિટ ઓડિશાના ઢેંકનાલ જિલ્લામાં ઝમુજારા ખાતે 300 KLPD ક્ષમતાનો ઈથેનોલ પ્લાન્ટ સ્થાપવાની યોજના ધરાવે છે. પ્રોજેક્ટ્સ ટુડેમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા સમાચાર અનુસાર, પાવરની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે 8 મેગાવોટનો સહ ઉત્પાદન પાવર પ્લાન્ટ પણ સ્થાપિત કરવામાં આવશે.

માહિતી મુજબ, ગ્લોબસ સ્પિરિટ્સ પ્રોજેક્ટ માટે પર્યાવરણીય મંજૂરીની રાહ જોઈ રહી છે. પ્રોજેક્ટ પર કામ માર્ચ 2023માં શરૂ થવાની ધારણા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here