ગોવા: કૃષિ મંત્રી ખાંડ મિલ કામદારોને એક્સ-ગ્રેસીયાની ખાતરી આપી

124

પોંડા: કૃષિ પ્રધાન ચંદ્રકાંત કવલેકર ગુરુવારે સંજીવની સહકારી ખાંડ મિલ, ધારબંદોરાના 194 કર્મચારીઓને એક્સ-ગ્રેસીયા આપવા સંમત થયા હતા.જેમાં 107 નિયમિત કર્મચારીઓને 2020-21 માટે એક્સ-ગ્રેસીયા રકમ મળશે, જ્યારે 87 કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારીઓને એક્સ-ગ્રેસીયા મળશે. ગણેશ ચતુર્થી પહેલા 2019-20 અને 2020-21 આ બે વર્ષનો લાભ મળશે.

સનવોર્ડેમના ધારાસભ્ય અને પીડબલ્યુડી મંત્રી દીપક પાઉસકરે સાથે કર્મચારીઓનું પ્રતિનિધિમંડળ ગુરુવારે કવલેકરને મળ્યું હતું. પાઉસકરે ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાને કહ્યું કે તે કામદારોને લાભ આપવાની તરફેણમાં છે, જો કે, મિલનો વહીવટ એવો અભિપ્રાય ધરાવે છે કે મિલ બંધ હોવાથી કામદારોને કોઈ એક્સ-ગ્રેસીયા આપવું જોઈએ નહીં.

નાયબ મુખ્યમંત્રીની ખાતરી બાદ કર્મચારીઓએ સોમવાર સુધી કામચલાઉ ધોરણે તેમની હડતાલ સમેટી લીધી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here