મેં મહિના માટે 545 મિલોને ખાંડના વેચાણના 17 લાખ ટન ક્વોટાની ફાળવણી કરતી સરકાર

79

29 એપ્રિલના રોજ જાહેર કરાયેલા એક જાહેરનામામાં સરકારના ખાદ્ય મંત્રાલયે મે માટે દેશની 545 મિલોને ખાંડના વેચાણના 17 લાખ ટન ક્વોટાની ફાળવણી કરી છે.

2020 મે માટે ફાળવવામાં આવેલ ક્વોટા મે 2019 ના મહિનાના ક્વોટા કરતા 4 લાખ ટન ઓછો છે. નોંધપાત્ર વાત એ છે કે,ગયા મહિનાની સરખામણીમાં આ વખતે ઓછી ખાંડની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. ફૂડ મંત્રાલય દ્વારા એપ્રિલ 2020 માટે 18 લાખ ટનના વેચાણ ક્વોટાને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here