સપ્ટેમ્બર 2018 માટે સરકારે 20 લાખ મેટ્રિક ટન ખાંડ નો કોટો જાહેર કયરો

693

સપ્ટેમ્બર 2018 માં ખાંડ મિલો ખુલ્લા બજારમાં 20 લાખ મેટ્રિક ટન ખાંડ વેચી શકવાની પરવાનગી આપી દીધી છે.સરકાર દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલા એક જાહેરનામામાં, ખાદ્ય મંત્રાલયે દેશના 524 મિલોમાં દરેકને વેચાણ માટે ખાંડની ક્વોટા ફાળવી આપ્યા છે.

મિનિમલ ઇન્ડેક્ટીક એક્સપોર્ટ ક્વોટા (એમઆઇઇઇક્યુ) હેઠળ ખાંડની નિકાસ કરનાર ખાંડ મિલો, 09/05/2018 ના ઓર્ડર નં. 1 (4) / 2018-1 દ્વારા ખાંડ ફાળવવામાં આવી છે, તે કા તો સીધા અથવા થર્ડ પાર્ટીને વેપારના નિકાસ ક્વોટા દ્વારા વેચી શકે છે.વર્ષ 2017-18 દરમિયાન ખાંડના જથ્થાને ઓગસ્ટ 2018, અથવા તેમના એમઆઇઇક્યુ, જે ઓછો હોય તેટલી વાસ્તવિક નિકાસની સરખામણીએ વધુ પ્રમાણમાં ખાંડનું વિતરણ કરી શકશે, આ ખાતામાં ઓગસ્ટ 2018 ના મહિનામાં વેચવામાં આવેલી વધારાની ખાંડ સિવાય, જથ્થા ઉપરાંત નિશ્ચિતરૂપે સ્થાનિક / વેચાણ માટે સ્પષ્ટ સફેદ / શુદ્ધ ખાંડ કોષ્ટકની કૉલમ 4 હેઠળ થર્ડ પાર્ટી કે તેના પોતાના ક્વોટાની સામે નિકાસ કરેલ જથ્થા માટે જ પાત્ર રહેશે.

પાછલા મહિનામાં સરકાર દેશના 524 મિલોને પોતાનો ક્વોટા ફાળવી દીધો હતો જેમાં 17.50 લાખ મેટ્રિક ટન વેચવા માટે આવ્યા હતા

સરકારે 30 લાખ ટન બફર સ્ટોક્સ અને ખાંડ મિલો પર હોલ્ડિંગ મર્યાદા બનાવવાની જાહેરાત કરી હતી, જેમાં કેશ-ક્રન્ચનો સામનો કરી રહેલા મિલરોની પ્રવાહિતામાં સુધારો કરવામાં આવશે અને તેમને આશરે રૂ. 20,000 કરોડના શેરડીના બાકી રકમની ચુકવણી કરી શકે તે માટે, તાજેતરમાં, એમઆઇઇક્યુની સમયમર્યાદા પણ 31 મી ડિસેમ્બર 2018 સુધી લંબાવવામાં આવી છે.

સપ્ટેમ્બર માસમાં ખાંડ ની બજારમાં ડિમાન્ડ વધે તેવી શકયતા છે અને આ મહિનાથી હવે અનેક તેવહારો પણ આવી રહ્યા છે તે જોતા સમગ્ર રાષ્ટ્ર તહેવારોની મોસમનું સ્વાગત કરવાની તૈયારી કરી રહયું છે.

SOURCEChiniMandi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here