ઇથનોલ વિસ્તરણ માટે સરકાર ખાંડ મિલોને વધુ 7400 કરોડની સોફ્ટ લૉન આપવાનું વિચારી રહી છે

475

નવી દિલ્હી

તાજેતરમાં લોંચ કરેલી સ્કીમ હેઠળ ઇથેનોલ ક્ષમતા બનાવવા માટે સરકાર સુગર મિલોને 7,400 કરોડના વધારાના સોફ્ટ લોનને ખાંડ મિલોના માલિકોને આપવાનુ વિચારી રહી છે.

ખાદ્ય અને અન્ન મંત્રાલયે જૂન મહિનામાં વિસ્તરણ અને નવા ઇથેનોલ પ્લાન્ટ્સની સ્થાપના માટે શરૂ કરવામાં આવેલી સ્કીમ હેઠળ નૉન-મોલેસીસ-આધારિત ડિસ્ટીલરીઝ પોતાને સોફ્ટ લોનનો લાભ લેવા માટે સક્ષમ છે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ યોજનામાં ફેરફાર કરવાનું વિચારણા કરી રહ્યું છે.

આ યોજના હેઠળ, સરકારે ₹ 4,400 કરોડના સોફ્ટ લોનની જાહેરાત કરી હતી અને એક વર્ષની મુદત અવધિ સહિત પાંચ વર્ષમાં મિલોને ₹ 1,332 કરોડનું વ્યાજ સબવેશન પૂરું પાડ્યું હતું.

જો કે, મંત્રાલયે 2 13,400 કરોડ સોફ્ટ લોન મેળવવા માટે 282 અરજીઓ પ્રાપ્ત કરી છે. આમાંથી, ₹ 6,000 કરોડની લોનની રકમ માટે 114 અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી છે, એમ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.

સૂત્રોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે મંત્રાલયે 168 અરજીઓ માટે કેબિનેટની મંજૂરી માંગવાની યોજના બનાવી છે અને 47,400 કરોડના વધારાના સોફ્ટ લોન મંજૂર કર્યા છે. બાકીના લોનની રકમ માટે સબસિડીનો બોજ ₹ 1,600 કરોડ રહેશે.

સૂત્રોએ ઉમેર્યું હતું કે સ્કીમ હેઠળ વધારાના સોફ્ટ લોન માટે મંજૂરી મેળવવા માટે તેમજ અનાજ આધારિત ડિસ્ટિલરીઝને લાભ લેવાની મંજૂરી આપવા માટે નિયમોમાં સુધારો કરવા માટે એક દરખાસ્ત તૈયાર કરવામાં આવી છે.

હાલમાં, મોલેસોર્સ-આધારિત ડિસ્ટીલરીઝને યોજના હેઠળ મંજૂરી આપવામાં આવી છે. પ્રમાણભૂત ડિસ્ટિલેરીઝની એન્ટ્રીથી વધારાના સિઝન દરમિયાન વધુ બિયારણનું વળતર કરવામાં મદદ મળશે.

ગંધમાંથી કાઢવામાં આવેલ ઇથેનોલનો ઉપયોગ પેટ્રોલમાં સંમિશ્રણ માટે કરવામાં આવશે અને વાંસના ખેડૂતોને તેમના પાક માટે ઉપભોક્તા ભાવ પ્રદાન કરશે.

પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ ડોપિંગથી દેશને તેની આયાતની આયાત કરવામાં મદદ મળશે.

SOURCEChiniMandi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here