20 લાખ કરોડના પેકેજમાંથી બંધ પડેલી મિલો ચાલુ કરવા અનુરોધ

243

કુશીનગર: લોક ડાઉન બાદ સરકારે 20 લાખ કરોડના પેકેજની જાહેરાત કરી છે તેમાંથી બંધ પડેલી સુગર મિલો ચાલુ કરીને હજારો લોકોને રોજી રોટી આપવાનો અનુરોધ સમાજવાદી પાર્ટીના નેતા એન પી કુશવાહાએ કર્યો છે. પૂર્વાંચલના વિકાસ માટે, બ્રિટિશ શાસન હેઠળ તત્કાલીન દેવરિયા જિલ્લામાં 14 સુગર મિલોની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. કુશીનગર જિલ્લાની રચના બાદ અહીં આઠ સુગર મિલો મળી આવી હતી અને સપા સરકાર હેઠળ ધાડામાં નવી સુગર મિલની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. હાલમાં પાંચ સુગર મિલો બંધ થઈ ગઈ છે. જો તેઓની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવે તો હજારો મજૂરોને રોજગાર મળશે.

સપા નેતા એનપી કુશવાહાએ આ વાતો કહી હતી. તેમણે કહ્યું કે અહીં સુગર મિલો સિવાય બીજો કોઈ ઉદ્યોગ નથી. જો સરકાર દ્વારા 20 લાખ કરોડના પેકેજમાંથી બંધ ખાંડ મિલો ચલાવવાની કોઈ વ્યવસ્થા હોત તો જિલ્લાને કાયાકલ્પ કરવામાં આવશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here