નિકાસમાં વધારો: સરકારે રાજ્યોને રૂ. 206 કરોડ જાહેર કર્યા

32

નવી દિલ્હી: વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ રાજ્ય મંત્રી અનુપ્રિયા પટેલે જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકારે નાણાકીય વર્ષ 2017-18માં રજૂ કરાયેલ ટ્રેડ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એક્સપોર્ટ સ્કીમ (TIES) હેઠળ નિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે રાજ્યોને 206 કરોડ રૂપિયા જાહેર કર્યા છે. . આ યોજના હેઠળ, રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં નિકાસ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની સ્થાપના અથવા અપગ્રેડેશન માટે કેન્દ્ર/રાજ્ય સરકારની માલિકીની એજન્સીઓ (અથવા તેમના મોટા હિસ્સા સાથેના સંયુક્ત સાહસો)ને અનુદાનના સ્વરૂપમાં નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે. .

મંત્રી પટેલે જણાવ્યું હતું કે, TIES હેઠળ નાણાકીય વર્ષ 2019-20 થી 2022-23 (19 જુલાઈ 2022 સુધી) દરમિયાન 27 નિકાસ માળખાકીય પ્રોજેક્ટ માટે નાણાકીય સહાય મંજૂર કરવામાં આવી છે. આ માટે કુલ મંજુર રકમ રૂ. 206.904 કરોડ છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here