ગુજરાતમાં પણ ખાંડનું ઉત્પાદન ઘટ્યું

130

ઉત્તર પ્રદેશને બાદ કરતા લગભગ તમામ રાજ્યોમાં ખાંડનું ઉત્પાદન ઘટવા પામ્યું છે. હાલ શેરડીનો પાક ઉભો છે ત્યાં પીલાણની કામગીરી ચાલુ છે જયારે ગુજરાતમાં પીલાણની કામગીરી સંપૂર્ણપણે પુરી થઇ ગઈ છે.

અન્ય રાજ્યની જેમ ગુજરાત રાજ્યમાં ચાલુ સિઝનમાં ખાંડનું ઉત્પાદન ઘટ્યું છે. ખાંડનું 2018-19 સુગર સીઝનમાં 11.21 લાખ ટન ઉત્પાદનની સરખામણીમાં ગુજરાતે ચાલુ સીઝનમાં 9.28 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું છે.

ઉત્તર પ્રદેશમાં, ઘણી સુગર મિલો કાર્યરત છે કારણ કે રાજ્યમાં પિલાણની મોસમ લાંબી થઈ ગઈ છે, કારણ કે મોટાભાગની ગુર / ખાંડસારી એકમોએ લોકડાઉનને કારણે કામગીરી વહેલી તકે બંધ કરી દીધી છે,પણ શેરડીનો નોંધપાત્ર ભાગ ચાલુ સીઝનમાં પિલાણ માટે સુગર મિલો તરફ વાળવામાં આવ્યા છે. આ સિઝનમાં, યુપીમાં 15 મી મે, 2020 સુધીમાં 122.28 લાખ ટન ખાંડ સાથે વિકસિત ખાંડનું ઉત્પાદન થયું હતું.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here