17 નવેમ્બરથી શરૂ થશે ગુલેરિયા ખાંડ મિલ

73

બિજુઆ-ખેરી. બલરામપુર યુનિટની સ્થાનિક ગુલેરિયા ખાંડ મિલનું ઉદઘાટન 17 નવેમ્બરથી કરવામાં આવશે. મિલ દ્વારા ખેડૂતોને સ્વચ્છ શેરડી લાવવા અપીલ કરવામાં આવી છે. ગુલેરિયા ખાંડ મિલના માનવ સંસાધન વહીવટી અધિકારી લખન લાલે જણાવ્યું હતું કે ગુલેરિયા ખાંડ મિલ 17 નવેમ્બરથી તેનું નવું સત્ર શરૂ કરી રહી છે. જેના માટે ખેડૂતોએ સ્લિપ મોકલવાનું શરૂ કરી દીધું છે. જીએમ કેન ઓપી ચૌહાણે ખેડૂતોને સ્વચ્છ શેરડી લાવવા અને સમયસર છીલાઈની કાપણી કરવા અપીલ કરી હતી

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here