ગુંટુર: ચક્રવાત ગુલાબે શેરડી સહિત અન્ય પાકોને કરી અસર

75

ગુન્ટુર: ચક્રવાત ગુલાબના કારણે ભારે વરસાદથી શ્રીકાકુલમ, વિઝિયાનગરમ, વિશાખાપટ્ટનમ, પૂર્વ ગોદાવરી, પશ્ચિમ ગોદાવરી અને કૃષ્ણા જિલ્લામાં 1,84,051 એકરમાં ફેલાયેલા વિવિધ કૃષિ પાકો ડૂબી ગયા છે. શેરડી સહિત અન્ય પાકોને અસર થઈ છે. પ્રાથમિક અહેવાલ મુજબ, પશ્ચિમ ગોદાવરી જિલ્લામાં મહત્તમ 49,549 એકર પૂર આવ્યું છે, જ્યારે પૂર્વ ગોદાવરી જિલ્લામાં પૂરથી અસરગ્રસ્ત 15,610 એકર પાક છે. કૃષિ, બાગાયત અને મહેસૂલી અધિકારીઓ પૂરનું પાણી ઘટ્યા બાદ પાકના નુકસાનનું મૂલ્યાંકન કરશે, જેમાં એક સપ્તાહનો સમય લાગશે અને તે પછી રિપોર્ટ સરકારને સુપરત કરવામાં આવશે. જે ખેડૂતોનો પાક 33 ટકાથી વધુ નુકસાન ભોગવશે તે સરકાર પાસેથી સબસિડી મેળવવા પાત્ર બનશે.

કૃષિ કમિશનરની કચેરીમાંથી પ્રાપ્ત અહેવાલ મુજબ, પશ્ચિમ ગોદાવરી જિલ્લામાં ડાંગરના ખેતરોમાં 49.037 એકર, મકાઈનો પાક 15 એકર, કાળા ચણાનો 239.8 એકર અને અન્ય પાક 257.5 એકરમાં પૂર આવ્યો છે. વિઝિયાનગરમ જિલ્લામાં 40,175 એકરમાં પાકને નુકસાન થયું છે. તેમાંથી ડાંગરના ખેતરો 21,997 એકરમાં, મકાઈ 12,699 એકરમાં અને કપાસ 4,952 એકરમાં છે. એ જ રીતે, શ્રીકાકુલમ જિલ્લામાં 36,635 એકરમાંથી, ડાંગરના ખેતરોની 20,033 એકર, મકાઈની 14,590 એકર અને અન્ય પાકોની 2,022 એકર જમીનને નુકસાન થયું છે. વિશાખાપટ્ટનમ જિલ્લામાં, 20,551 એકર કૃષિ પાકો પાણીમાં ડૂબી ગયા છે. પૂરના પાણીમાં 18,370 એકરમાં ડાંગર, 983 એકરમાં શેરડી અને 355 એકરમાં મગફળીને નુકસાન થયું છે. કૃષ્ણા જિલ્લામાં, 21,531 એકર કૃષિ પાકો છલકાઈ ગયા છે. જિલ્લામાં 11,313 એકરમાં શેરડીનો પાક, 5,050 એકરમાં ડાંગર, 4,520 એકરમાં ચણાના પાકને અસર થવાની સંભાવના છે. એ જ રીતે, પૂર્વ ગોદાવરી જિલ્લામાં 15,610 એકર પૂર આવ્યું છે.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here