ગુયાના શુગર મિલોને મળશે ભારત તરફથી તકનીકી સહાય

108

જ્યોજર્ટાઉન: કૃષિ પ્રધાન ઝુલ્ફિકર મુસ્તફાએ જણાવ્યું હતું કે, કૃષિ મંત્રાલય શુગર મિલો ફરીથી શરૂ કરવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. ભારતની સલાહ અને સહાય મિલના તકનીકી કર્મચારીઓને મદદરૂપ થશે. આ શેરડીના વિકાસ તેમજ શેરડીની ખેતીમાં ઘણી મદદ કરશે. મંત્રી ઝુલ્ફિકર મુસ્તફાએ કહ્યું કે, મને આશા છે કે તકનીકી કર્મચારીઓની દ્રષ્ટિએ અમને ભારત તરફથી ઘણી મદદ મળશે.

તેમણે કહ્યું, મેં ભારતના હાઈ કમિશનરને એક પત્ર લખીને એક તકનીકી નિષ્ણાતની માંગ કરી છે, જે આપણી મદદ માટે અહીં આવશે. ગુયાનામાં શેરડી અને ખાંડ ઉદ્યોગના વિકાસ માટે સ્થાનિક સરકાર દ્વારા પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેથી ખાંડનું ઉત્પાદન વધે તેમજ રોજગારની તકો ઉભી થાય.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here