ઉત્તર પ્રદેશ 14,85,860 લિટર સેનિટાઇઝરનું ઉત્પાદન સાથે દેશમાં મોખરે

107

કોરોના વાયરસના પ્રકોપમાં હેન્ડ સેનિટાઇઝર સંજીવની તરીકે કામ કરી રહી છે.તેની દેશભરમાં ભારે માંગ છે. સુગર મિલોને વધુમાં વધુ હેન્ડ સેનિટાઇઝર બનાવવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. હેન્ડ સેનિટાઇઝરના ઉત્પાદનમાં ઉત્તર પ્રદેશની સુગર મિલો મોખરે છે.કોરોનો વાયરસ સામેની લડતમાં હાથ સાફ રાખવા માટે હેન્ડ સેનિટાઇઝરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પ્રાપ્ત સત્તાવાર માહિતી અનુસાર,72 કંપનીઓ ઉત્તર પ્રદેશમાં હેન્ડ સેનિટાઇઝરનું ઉત્પાદન કરી રહી છે જેમાં 25 સુગર મિલો, 10 ડિસ્ટિલરી, 29 સેનિટાઇઝર કંપનીઓ અને 8 અન્ય સંસ્થાઓ શામેલ છે.

હાલમાં આ કંપનીઓ રાજ્યમાં દરરોજ 1,50,000 લિટર સેનિટાઇઝરનું ઉત્પાદન કરી રહી છે. આગામી દિવસોમાં ઉત્પાદનમાં વધુ વધારો થવાની સંભાવના છે. કોરોના વાયરસના ફાટી નીકળ્યા બાદ અત્યાર સુધીમાં કુલ 9,61,200 લિટર સેનિટાઇઝર બજારમાં સપ્લાય કરવામાં આવ્યાં છે. રાજ્ય સરકાર સેનિટાઈઝર ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તમામ પ્રયત્નો કરી રહી છે.રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં લગભગ 14,85,860 લિટર સેનિટાઇઝરનું ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here