શેરડી પેટે સૌથી વધુ ભાવ હરિયાણા સરકાર આપે છે

103

શેરડીના ખેડૂતો દ્વારા શેરડીના ભાવ વધારવાની માંગ લગભગ દરેક રાજ્યોના મુખ્ય સમક્ષ કરવામાં આવે છે ત્યારે હાલ હરિયાણા સરકાર ખેડૂતોને સૌથી વધારે ભાવ આપી રહી છે.હરિયાણાના સહકાર મંત્રી ડો.બનવારી લાલે જણાવ્યું હતું કે, ખેડુતોને શેરડીનો ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ આપવામાં આવે છે,જે પ્રારંભિક જાતો માટે ક્વિન્ટલ દીઠ 340 રૂપિયા અને બીજી જાતોના ક્વિન્ટલ રૂ. 335 છે.જે અન્ય રાજ્યો કરતા વધુ છે.

રાજ્યમાં ગત તા 31 જાન્યુઆરી, 2020 સુધીમાં શેરડીના પિલાણની શરૂઆતથી સહકારી ખાંડ મિલોની પિલાણ ક્ષમતા અને ક્ષમતા વપરાશની વિગતો શેર કરતા મંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે રાજ્યની કુલ પિલાણ ક્ષમતા દરરોજની 28200 ટન શેરડીની છે.

તેમણે માહિતી આપી કે પાણીપત કોઓપરેટિવ સુગર મિલ લિ.ની ક્રશિંગ ક્ષમતા 1800 ટન છે અને ક્ષમતા વપરાશ 92.40 ટકા,હરિયાણા કોઓપરેટિવ સુગર મિલ લિ.ની ક્રશિંગ ક્ષમતા 3500 ટન અને ક્ષમતા વપરાશ .92.97 ટકા, કરનાલ સહકારી ખાંડ મિલ લિ.ની ક્રશિંગ 2200 ટન છે અને ક્ષમતાનો વપરાશ 92.77 ટકા છે, સોનીપત કોઓપરેટિવ સુગર મિલ લિ.ની ક્રશિંગ ક્ષમતા, સોનીપટ 2200 ટન અને ક્ષમતા વપરાશ 71.66 ટકા,શહાબાદ કોઓપરેટિવ સુગર મિલ લિ.ની ક્રશિંગ ક્ષમતા 5000 ટન અને ક્ષમતા વપરાશ 87.61 ટકા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here