જો બેંક તમારી ફરિયાદ સાંભળતી નથી, તો સીધી RBIમાં ફરિયાદ કરો, ઉકેલની સાથે તમને વળતર પણ મળશે

નવી દિલ્હી: જો તમારી બેંક અથવા NBFC તમારી પાસેથી મનસ્વી ચાર્જ વસૂલતી હોય અને વારંવાર ફરિયાદ કરવા છતાં પણ કોઈ ઉકેલ આવતો નથી, તો તમે સીધી તે બેંક અથવા NBFC સામે RBIમાં ફરિયાદ કરી શકો છો. RBIએ ગ્રાહકોની બેંકિંગ સંબંધિત સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે એક અલગ પોર્ટલ બનાવ્યું છે.

આરબીઆઈ સીએમએસ પર, તમે બેંકને મનસ્વી શુલ્ક, ઉચ્ચ દંડ ચાર્જ, લોન પૂર્ણ થયા પછી એનઓસી આપવામાં વિલંબને લગતી કોઈપણ બેંકિંગ સંબંધિત ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો.

આ માટે તમારે પહેલા RBI cms.rbi.org.in ના ફરિયાદ પોર્ટલ પર લોગ ઓન કરવું પડશે.
ત્યારબાદ તમારે File a Complaint પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
પછી તમારે તમારી સ્ક્રીન પર દર્શાવેલ કેપ્ચા દાખલ કરવો પડશે.
આ પછી એક નવું પેજ ખુલશે અને તેના પર તમારે તમારું નામ અને મોબાઈલ એન્ટર કરીને OTP માટે ક્લિક કરવાનું રહેશે.

આ પછી, તમારે બેંકનું નામ અને ફરિયાદની સંપૂર્ણ વિગતો દાખલ કરવી પડશે.
અહીં તમે બેંક પાસેથી વળતરની પણ માંગ કરી શકો છો.
છેલ્લે તમારે રિવ્યુ અને સબમિટ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
આ પછી તમને ફરિયાદ નંબર મળશે.

તમે તમારી બેંક ફરિયાદ ઑફલાઇન પણ RBIને મોકલી શકો છો. આ માટે તમારે ફરિયાદની સંપૂર્ણ વિગતો સાથે RBIને પત્ર લખવો પડશે અને તેમાં તમારી સહી પણ હોવી જોઈએ. તમારે આ પત્ર ‘Centralized Receipt and Processing Centre’ 4th Floor, Sector 17, ચંદીગઢ, પિનકોડ – 160017 પર મોકલવાનો રહેશે.

RBIમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પહેલા તમારે સંબંધિત બેંક અથવા NBFCમાં ફરિયાદ નોંધાવવી પડશે.
જો તમે બેંકમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે અને કોઈ જવાબ મળ્યો નથી, તો તમે 30 દિવસ પછી જ ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો.

જો તમે બેંકમાં ફરિયાદ કરો અને સંતોષકારક જવાબ ન મળે તો જ તમે 30 દિવસ પછી અથવા એક વર્ષની અંદર ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here