ખેડૂત આંદોલનને કારણે મિલમાં શેરડીની આવક પર પહોંચી અસર

68

સુગર મિલ આહુલાનામાં શેરડીની આવક ઘટી રહી છે અને તેનું કારણ દિલ્હીમાં ચાલી રહેલા ખેડૂત આંદોલન. છે. ખેડૂત આંદોલનને કારણે અગાઉ કરતા ઓછા ખેડુતો શેરડી સાથે મીલમાં પહોંચી રહ્યા છે. અધિકારીઓ ખેડૂતોને મેસેજ આપીને મિલને શેરડી મોકલી રહ્યા છે. ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં આ સુગર મિલની પિલાણની મોસમ શરૂ થઈ હતી. અધિકારીઓએ સત્ર દરમિયાન 47 લાખ ક્વિન્ટલ શેરડી પીસવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે.

અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, મિલમાં અત્યાર સુધીમાં 18.75 લાખ ક્વિન્ટલ શેરડી પીસવામાં આવી છે. ખેડૂત આંદોલનને કારણે આ વિસ્તારના ખેડુતો પણ ધરણા સ્થળ ઉપર પહોંચી રહ્યા છે. જેના કારણે મિલમાં શેરડીની આવક પર અસર પડી છે.

પહેલા મિલનું યાર્ડ શેરડીની ટ્રોલીઓથી ભરેલું હતું, પરંતુ હવે યાર્ડની શેરડી અથવા શેરડીથી ભરેલી ટ્રોલી ઓછી જોવા મળે છે. શેરડીના મેનેજર મનજીત દહિયાએ જણાવ્યું હતું કે અગાઉ કરતાં ઓછી શેરડી મીલમાં પહોંચી રહી છે, પરંતુ શેરડી પીલાણ ક્ષમતાના આધારે ખેડુતોને મેસેજ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને શેરડી મંગાવામાં આવી રહી છે જેથી મિલમાં શેરડીના પિલાણને અસર ન થાય.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here