आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये 10.02.2024 पर्यंत, प्रत्यक्ष करसंकलनाच्या एकूण सुधारीत अपेक्षेपैकी 80.23% कर संकलन

प्रत्यक्ष कर संकलनाची तात्पुरती आकडेवारी स्थिर वाढ नोंदवत आहे. 10 फेब्रुवारी 2024 पर्यंतचे प्रत्यक्ष कराचे एकूण संकलन 18.38 लाख कोटी रुपये असून गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील एकूण संकलनापेक्षा ते 17.30% जास्त आहे. प्रत्यक्ष कर संकलन, निव्वळ परतावा मिळून 15.60 लाख कोटी रुपयांची नोंद झाली असून ते गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील निव्वळ संकलनापेक्षा 20.25% जास्त आहेत. हे कर संकलन आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या प्रत्यक्ष करसंकलनाच्या एकूण सुधारीत अपेक्षेपैकी 80.23% इतके आहे.

कंपनी आयकर (सीआयटी) आणि वैयक्तिक आयकर (पीआयटी) मिळून झालेले एकूण महसूल संकलन देखील स्थिर वाढ दर्शवते. सीआयटीसाठी वाढीचा दर 9.16% आहे तर पीआयटीसाठी 25.67% (केवळ पीआयटी) आणि 25.93% (एसटीटीसह पीआयटी) एवढा आहे. परताव्याच्या समायोजनानंतर, सीआयटी संकलनातील निव्वळ वाढ 13.57% आहे आणि पीआयटी संकलनातील 26.91% (केवळ पीआयटी), तर 27.17% (एसटीटीसह पीआयटी) एवढी आहे.

1 एप्रिल 2023 ते 10 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत 2.77 लाख कोटी रुपये एवढी परताव्याची रक्कम जारी करण्यात आली आहे.

(Source: PIB)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here