ઉત્તર પ્રદેશમાં વર્તમાન પિલાણ સિઝનમાં અત્યાર સુધીમાં 88.34 ટકા શેરડીની ચુકવણી થઈ

ઉત્તર પ્રદેશમાં આગામી પિલાણ સીઝનની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. નવી સિઝનની શરૂઆત પહેલા શેરડીના પેમેન્ટ મામલે સરકારના પ્રયાસોને કારણે સુગર મિલોએ સમયસર પેમેન્ટ કરવાના પ્રયાસો શરૂ કર્યા છે.

સરકારી ડેટા અનુસાર, આ સિઝનમાં રાજ્યની શુગર મિલોએ 1,098.82 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કર્યું હતું અને 104.82 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું હતું. 14 સપ્ટેમ્બર, 2023 સુધીમાં ચૂકવણીના સંદર્ભમાં, અત્યાર સુધીમાં 33,614.11 કરોડ રૂપિયા એટલે કે 88.34 ટકા ચૂકવવામાં આવ્યા છે. ગત સિઝનમાં રાજ્યમાં 1016.26 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 101.98 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન થયું હતું. અને અત્યાર સુધીમાં છેલ્લી સિઝન માટે 99.88 ટકા ચુકવણી કરવામાં આવી છે.

વર્તમાન સરકારે પિલાણ સિઝન 2021-22માં રૂ. 35,158.10 કરોડ, પિલાણ સિઝન 2020-21માં રૂ. 33,014.44 કરોડ, પિલાણ સિઝન 2019-20માં રૂ. 35,898.85 કરોડ, 33,191-810 કરોડ રૂ. રૂ. 2017-18 રૂ. 35,444.06 કરોડની ચૂકવણી સાથે, અત્યાર સુધીમાં કુલ રૂ.2,16,846.56 કરોડની શેરડીના ભાવની ચૂકવણી કરવામાં આવી છે જેમાં છેલ્લી પિલાણ સીઝનના રૂ.10,668.94 કરોડનો સમાવેશ થાય છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here