કર્ણાટકમાં આ સિઝનમાં ખાંડના ઉત્પાદનમાં વધારો

મહારાષ્ટ્રની જેમ કર્ણાટકમાં પણ આ સિઝનમાં ખાંડનું ઉત્પાદન વધ્યું છે. કર્ણાટકમાં આ સિઝનમાં અત્યાર સુધીમાં સૌથી વધુ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું હોવાનું કહેવાય છે.

ઇન્ડિયન શુગર મિલ્સ અસોસિએશન (ISMA), કર્ણાટક પાસે 31 માર્ચ, 2022 સુધી 57.65 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન કરતી 72 શુગર મિલો છે. મહારાષ્ટ્રની જેમ કર્ણાટકમાં અત્યાર સુધીમાં સૌથી વધુ ખાંડનું ઉત્પાદન થાય છે. રાજ્યની 72 શુગર મિલોમાંથી 51 મિલોએ તેમની કામગીરી બંધ કરી દીધી છે અને 21 મિલો હજુ પણ ચાલુ છે. ગયા વર્ષે સમાન સમયગાળા દરમિયાન 66 શુગર મિલોએ 42.38 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું હતું. ગયા વર્ષે 31 માર્ચ 2021 સુધી, 66 ખાંડ મિલમાંથી, 65એ તેમની કામગીરી બંધ કરી દીધી હતી અને માત્ર 1 મિલ કાર્યરત હતી.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here