ઉત્તર પ્રદેશના શેરડીના વિસ્તારમાં વધારો

લખનૌ : ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યના શેરડી અને ખાંડ કમિશનર, સંજય આર.ભુસેરેડ્ડીએ જણાવ્યું હતું કે શેરડી સિઝન 2020-21 માટે ઉપલબ્ધ શેરડીનો સર્વે વર્ષ 2019-20માં શેરડીની વાવણીના આધારે પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો છે. રાજ્યનો કુલ શેરડીનો વિસ્તાર અંદાજે 27.16 લાખ હેક્ટર વિસ્તાર છે. ગત પીલાણ સીઝનમાં વિસ્તાર 26.78 લાખ હેક્ટર હતો. ચાલુ વર્ષમાં રાજ્યના શેરડીના ક્ષેત્રમાં 1.4 ટકાનો વધારો થયો છે અને શેરડીના સરેરાશ ઉત્પાદનમાં6 કિગ્રા / હેક્ટરનો વધારો થયો છે.

આ સંદર્ભે વિસ્તૃત માહિતી આપતાં ભુસેરેડ્ડીએ એમ પણ કહ્યું હતું કે રાજ્યના શેરડીના ક્ષેત્રમાં પ્લાન્ટ શેરડીનો વિસ્તાર અંદાજિત 13.69 લાખ હેક્ટર છે, જે પાછલા વર્ષ કરતા 2.89% વધારે છે. આ વર્ષે પેડી શેરડીનું ક્ષેત્રફળ 13.47 લાખ હેક્ટર જેટલું થયું છે, જે ગયા વર્ષ જેટલું બરાબર છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here