ફિજીમાં શેરડી પીલાણમાં 30% નો વધારો

161

સુવા: ફીજી સુગર કોર્પોરેશન (એફએસસી) એ જણાવ્યું હતું કે તેઓ ગયા વર્ષની સરખામણીએ ચાલુ વર્ષે 30 ટકા વધુ શેરડીનું પિલાણ કરી ચૂક્યા છે, જ્યારે ત્રણ મિલોની કાર્યક્ષમતા કાર્યકારી સમયની દ્રષ્ટિએ 28% વધી છે, જ્યારે મિલ સ્ટોપલોઝમાં 36 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. થતો હતો. એફએસસીએ જણાવ્યું હતું કે, ગયા સોમવાર સુધીમાં તેઓએ 20,481 ટન ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું છે, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળાની તુલનામાં 14 ટકાનો વધારો છે, પરંતુ શેરડીની વસૂલાત ગયા વર્ષની સરખામણીએ ઓછી છે.

20 જુલાઇ સુધી ત્રણ ખાંડ મિલો દ્વારા કુલ 2,66,194 ટન શેરડી પીલવામાં આવી છે.. લુટોકા મિલમાં બે અઠવાડિયાથી પિલાણ શરૂ થયું છે અને કુલ 20,711 ટન શેરડી
પીલવામાં આવી છે. રારવાઇ મિલ ચાર અઠવાડિયાથી શરુ થઇ છે અને 97,294 ટન શેરડીનું પિલાણ કરી ચૂકી છે.લબાસા મિલે છ અઠવાડિયામાં 1,48,189 ટન શેરડી પીલાણ કર્યું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here